Koszyk

Regulamin sklepu internetowego kasparo.pl

§ 1

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu www.meblenametry.pl realizuje Rafał Kasprzak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kasparo z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Kolejowej 175, NIP 8811464074, REGON 020832966

 • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kasparo@kasparo.pl
 • Adres korespondecyjny sklepu to: Kolejowa 175, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

§ 2

Definicje

 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z powyższym regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi w formie elektronicznej lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 • Kosument – to w rozumieniu regulaminu osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – to w rozumieniu regulaminu osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy zbiór zasad użytkowania serwisu internetowego meblenametry.pl za pośrednictwem którego klient może dokonywać zamówień droga elektroniczną w sklepie internetowym
 • Sprzedawca – oznacza Rafała Kasprzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kasparo z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Kolejowej 175, NIP 8811464074, REGON 020832966
 • Towar – oznacza produkt prezentowany i opisany za pośrednictwem sklepu internetowego przez sprzedawce, właściciela sklepu meblenametry.pl
 • Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, pomiędzy sprzedawcą a klientem, za pośrednictwem dostawcy, określonego według zamówienia
 • Dostawa – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot z którym współpracuje sprzedawca z zakresie dokonywania dostawy towarów
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające specyfikacje, liczbę i wygląd towaru oraz sposób dostawy
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Postanowienia ogólne

 • Zakup towaru w sklepie kasparo.pl jest możliwy bezpośrednio na stronie internetowej przy użyciu formularza zamówień lub poprzez adres e-mail kasparo@kasparo.pl. Zakup na stronie internetowej jest możliwy bez rejestracji w serwisie.
 • Wszystkie ceny produktu są opisane w karcie zakupu produktu na stronie sklepu. Ponieważ przy produkcji używamy surowców naturalnych, ich finalny wygląd może odbiegać od tego na egzemplarzu pokazowym na stronie sklepu.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sklepu przed dokonaniem zakupu. Regulamin sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki klienta oraz sprzedawcy. Klient przed dokonaniem zakupu musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
 • Regulamin sklepu jest ogólnodostępny, zamieszczony w stopce strony, może być wielokrotnie odczytywany i pobierany przez użytkownika.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy kupującym oraz sprzedawcą.
 • W przypadku gdy zamówienie towaru odbywa się poprzez adres mejlowy, kopia niniejszego regulaminu zostaje przesłana do klienta. Klient musi potwierdzić, że o istnieniu regulaminu został poinformowany, że się z nim zapoznał i ostatecznie go akceptuje.
 • Kupujący oraz sklep komunikują się za pomocą środków przekazu na odległość. Tj. Korespondencja telefoniczna, mejlowa.
 • Wszystkie ceny produktów na stronie są cenami brutto, podanymi w Złotych Polskich (PLN). Koszty dostawy towaru, transportu towaru, ewentualnych transportów zwrotnych oraz montażu i wniesienia nie są wliczone w cene produktu.
 • Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o kosztach dostawy lub transportu przed złożeniem zamówienia. Koszty zależne są od cennika danego przewoźnika lub spedytora.
 • Wszelkie prawa, z włączeniem majątkowych praw autorskich praz praw do własności intelektualnej, nazwy sklepu oraz domeny, strony internetowej i jej zawartości stanowią własność sprzedawcy, właściciela sklepu i korzystanie lub udostepnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone. Praw autorskich do treści zamieszczanych na stronie meblenametry.pl może udzielać jedynie właściciel, tj. Sprzedawca.
 • Strona kasparo.pl używa plików cookies, które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia klienta. Stosowanie plików w celach marketingowych przez sprzedawce nie ma negatywnego wpływu na działania ani własność osób korzystających z serwisu. Wyłączenie plików cookies jest możliwe w przeglądarce internetowej urządzenia klienta, może to jednak spowolnić lub utrudnić korzystanie z serwisu kasparo.pl
 • W celu korzystania z serwisu klient musi posiadać dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Zakazane jest wykorzystywanie przez klienta treści sklepu internetowego lub jego usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich.
 • Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez klienta działań które miały by negatywny wpływ na interes sprzedawcy.

§ 4

Składanie zamówień

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Meble o indywidualnych specyfikacjach, wymiarach i kolorach można zamawiać jedynie za pośrednictwem poczty eletronicznej. Po złożeniu zamówienia każdy klient otrzymuje formularz zwrotny podsumowujący szczegóły zamówienia oraz niniejszy regulamin do zaakceptowania.
 • Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest za pomocą umieszczenia produktu w koszyku, poprzez kliknięcię przycisku ‘dodaj do koszyka’.
 • Klient ma możliwość edytowania zawartości koszyka w trakcie składania zamówienia, zmieniania oraz dodawania jego zawartości.
 • W przypadku zamówień na dużą skalę, zamawiający może zwrócić się do sprzedawcy drogą mejlową z prośbą o obniżenie kosztów dostawy.
 • Wysłanie formularza zakupu następuję w momencie naciśnięcia przez kupującego przycisku ‘zamawiam i płacę’. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Klient przed złożeniem zamówienia jest poinformowany o czasie oczekiwania na dostawę, koszcie dostawy oraz koszcie produktów.
 • Po wpisaniu danych do formularza zamówienia przez klienta, wygenerowane zostanie podsumowanie zamówienia.
 • Złożenie oraz opłacenie zamówienia stanowi złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Sprzedawca jest zobowiązany przesłać na adres mejlowy klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Stanowi to prawną umowę sprzedaży produktów pomiędzy kupującym a sprzedającym.
 • Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze sprzedawcą. Płatności są przyjmowane drogą elektroniczną, klient posiada możliwość wyboru formy zapłaty spośród tych podanych na stronie sklepu kasparo.pl
 • W przypadku gdy klient składa zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, sklep dostarcza klientowi informacje zwrotną zawierającą wycene zamówienia, oszacowane koszty wysyłki i transportu oraz przybliżony czas realizacji.
 • Podane kwoty są zawsze kwotami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 • Po akceptacji przez kupującego wyceny i wyrażenia chęci zakupu przedmiotu Sklep przesyła klientowi drogą elektroniczną formularz zamówienia wraz z pełną specyfikacją produktu oraz danymi zamawiającego, a także regulamin sklepu.
 • Klient jest zobowiązany potwierdzić zgodność formularza zamówienia oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem sklepu i jego akceptacje.
 • Zaksięgowanie wpłaty od kupującego na koncie firmowym sklepu uznaje się za początek terminu realizacji zamówienia. Sklep jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia odtrzymania wpłaty. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a kupującym.

§ 5

Dostawa

 • Sprzedawca zamieszcza informację na stronie internetowej sklepu o liczbie dni roboczych potrzebnych na dostarczenie towaru do klienta.
 • W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie realizacji, dostawa towaru będzię realizowana częściami lub terminem dostawy będzie najdłuższy podany czas realizacji.
 • Jeżeli termin realizacji zamówienia okaże się krótszy, sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym klienta.
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rrzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta w formularza zamowienia.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez jakichkolwiek wad.
 • Dostawa towarów odbywa się przesyłką kurierską lub spedycją w zależności od gabarytu towaru.
 • Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, które zostanie przekazany dostawcy w celu potwierdzenia godzin dostawy.
 • W dniu przygotowania towaru do wysyłki klientowi przekazywana jest drogą elektroniczną bądź telefonicznie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. W przypadku niedogodności, klient ma prawo zmienić termin realizacji, lecz nie później niż do 5 dni roboczych od daty powiadomienia.
 • Sklep nie odpowiada za wniesienie towaru do domu klienta. W przypadku produktów o dużym gabarycie (powyżej 5 kg) zaleca się zorganizowanie dodatkowej pomocy, minimum 2 osób. W przypadku firmy kurierskiej, kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń klienta z tymi podmiotami. Sklep nie jest zobowiązany i nie ponosi kosztów wniesienia towaru do domu klienta.
 • Przy zamówieniach o niestandardowych wymiarach, zaleca się aby klient wcześniej dokonał pomiarów szerokości wszystkich drzwi aby upewnić się, że towar może być bez przeszkód umieszczony w miejscu jego przeznaczenia.
 • Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
 • Przy odbieraniu przesyłki kupujący powienien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kupujący ma prawo odmowić przyjęcia zamowienia, sporządzając protokół w obecności kuriera.
 • W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem, dostawca jest zobowiązany podjąć próbę kontaktu telefonicznego z kupującym, celem ustalenia terminu w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania towaru do sklepu sprzedawcy przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną w celu ustalenia ponownego terminu dostawy oraz ustalenia nowych kosztów dostawy, które pokrywa kupujący.
 • Dostawa produktów do klientów odbywa się za pośrednictwem osób trzecich, tj. niezależnych zewnętrznych firm kurierskich, firmy DPD oraz prywatnej spedycji.
 • Czas dostawy nie jest zależny od sprzedawcy, jednak powinien on wynosić do 48 godzin od nadania przesyłki.
 • Dostawy realizowane są wyłącznie w dni ustawowo niewolne od pracy.
 • Koszty dostawy nie obejmują wniesienia meblu do lokalu klienta.
 • Towary o małym gabarycie, do 5kg są wysyłane w zabezpieczonych, kartonowych opakowaniach, o ile sytuacja na to pozwala.
 • Towary o dużym gabarycie umieszczane są na specjalnych paletach dostosowanych do kształtu mebla podczas transportu.
 • Wszystkie przedmioty przez wysyłką są odpowiednio zabezpieczone i zapakowane, a każda wysyłka posiada wykupiona opcje ‘Przedmiot delikatny/szkło’.
 • Klient nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.
 • Koszty dostawy pokrywa kupujący.

§ 6

Płatności

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu ma możliwość uiszczenia opłaty:
 2. Przelewem na numer konta bankowego 91 1090 2297 0000 0001 3371 1722
 3. Płatności za pośrednictwem platformy PayU
  • Jeżeli klient wymaga wystawienia faktury VAT, jest zobowiązany zawnioskować o to wcześniej.
  • Wszystkie ceny podawane na stronie to ceny netto (bez podatku VAT) wyrażone w polskich złotych. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które zostały określone w dodatkowym opisie na stronie produktu.
  • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności za produkt wraz z wcześniej ustalonymi kosztami dostawy na koncie sklepu i po przesłaniu do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument, który zawarł ze sklepem umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, licząc od daty otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy.
 • Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów standardowych tj. wyszczególnionych na stronie. Status produktu niestandardowego jest ujęty w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym przez sprzedawcę.
 • Termin posiadania produktu rozpoczyna się w momencie dostarczenia go do klienta.
 • Należy poinformować sklep o chęci odstąpienia od umowy wysyłając pocztą tradycyjną oświadczenie na adres wskazany w zamówieniu.
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W celu odstąpienia od umowy, kupujący jest zobowiązany odesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres wskazany uprzednio przez sprzedawce.
 • Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zakowaniem należytej staranności, z uwagą na rodzaj i gabaryty produktu.
 • Kosument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku jego użytkowania. Rzeczowo wyceniona kwota przez sprzedającego odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu może zostać potrącona z kwoty reklamacji.
 • Sklep ma obowiązek zwrócić koszty towaru w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, lub otrzymania towaru – w zależności ktora czynność nastąpi jako pierwsza.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody, w jakiej dokonana była pierwotna zapłata za towar.
 • Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia towaru w inny niż pierwotny sposób i towar zostanie uszkodzony lub niedostarczony, sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kosztów za towar kupującemu.
 • Prawo do odstąpięnia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi który zamówił towar prefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji klienta, na jego zamówienie, według niestandardowego projektu.
 • W związku z powyższym sprzedawca ma obowiązek zaznaczyć w zamówieniu iż projekt został wykonany na ‘indywidualne zamówienie’. Zamówienia przyjmowane drogą elektroniczną również objęte są kategorią zamówień niestandardowych. Pozostałe produkty mogą być zwrócone do 14 dni roboczych zgonie z Ustawą z dnia 30 maja 2017r o prawach konsumenta.

§ 8

Rękojmia i reklamacje

 • Sprzedawca zobowiązuję się dostarczyć klientowi towar wolny od wszelkich wad oraz uszkodzeń.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od sprzedaży towaru.
 • Aby odstąpić od umowy należy poinformować, drogą elektroniczną biuro firmy w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Koszty zwrotu towaru niewadliwego pokrywa kupujący. Adres do wysyłki należy wcześniej uzgodnić ze sklepem. Towar powinien być zapakowany stosownie do jego gabarytu oraz specyfikacji, z należytą starannością, mając na uwadze rodzaj transportu. Dowód zakupu należy dołączyć do zwracanej przesyłki.
 • Zwrot kosztów towaru oraz dostawy następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
 • Według gwarancji, sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna powstała w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu.
 • W przypadku stwierdzenia reklamacji na korzyść klienta, sklep ma obowiązek naprawić, wymienić lub obniżyć cenę wadliwego produktu. Jeżeli wymiana lub naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych, sklep ma obowiązek zwrotu kosztów za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

§ 9

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Właścicielem sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Kasparo z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Kolejowej 175, NIP 8811464074, REGON 020832966
 • Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy kasparo.pl

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do:

 • Składania zamówień w sklepie internetowym
 • Składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)
 • Zarządzania pocztą elektroniczną oraz odpowiadania na korespondencję
 • Jeżeli klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, jego dane zostaną również wykorzystane w celu informowania go o sklepie, ofertach i promocjach

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu kasparo.pl automatycznie pobierane są dodatkowe informacje takie jak adres IP komputera, zewnętrzny adres IP, rodzaj przeglądarki oraz nazwa domeny.

Dane klientów wykorzystywane są w celach odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówień oraz, jeżeli klient wyrazi zgodę – do celów marketingowych. W przypadku dokonania zakupu w sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie dostawcy, z którym współpracuje sklep.

W przypadku, gdy klient wybierze płatność za zamówiony towar w serwisie przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży firmie PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. W przypadku korzystania bezpośrednio ze sklepu online dane użytkownika będą przekazane bezpośrednio do Santander Consumer Bank Polska SA w związku z:

 1. Świadczeniem przez Bank na rzez sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury płatniczej przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 2. Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego online przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane użytkownika udostępniane są:

Santander Bank Polska S.A.

The Rocket Science Group LLC 675 Poence de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemy mailingowego MailChimp, służącego do przysyłania newslettera.

PayPro SA, ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, systemy, które obsługują płatności

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez sklep internetowy kasparo.pl

W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Banku w celu weryfikacji umów zawartych ze sklepem internetowym oraz zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu realizacji umowy zawartej między Bankiem a Sklepem internetowym.

Przypominamy, że udostępnianie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na życzenie. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, poprawiania oraz wnioskowania o usunięcie danych osobowych z systemu; z wyłączeniem tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane użytkownika nie będą wykorzystywane w innych celach niż zostało wskazane powyżej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim trwa proces sprzedażowy, okres uprawnień konsumenckich oraz okres wynikający z obowiązków księgowych zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. do 6 lat od zakończenia świadczenia usługi.

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Rafał Kasprzak, właściciel sklepu jest zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 7 dni.

Data ostatniej modyfikacji:

Pliki cookies:

Sklep internetowy kasparo.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) nie służą do zbierania zindywidualizowanych, poufnych informacji o użytkownikach. Informacje o użytkownikach nie są zbierane ani przechowywane, a są używane jedynie w celach sprzedażowych.

Pliki cookies stanowią dane tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu a ich przeznaczenie odnosi się do korzystania ze strony internetowej sklepu. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika jest administrator strony kasparo.pl

Wszystkie pliki zamieszczone są na stronie w celu pozyskania statystyk, aby usprawnić działania sklepu i działania sprzedażowe.

Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Właściciel sklepu informuję, że zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej kasparo.pl

§ 10

Postanowienia końcowe

 • Umowy pomiędzy sklepem kasparo.pl a klientem zawierane są w języku polskim.
 • Firma Kasparo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu. O każdej zmianie klient zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu.
 • W zakresie nieregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.