Sadzenie drzew

Realne, dotykalne działanie prowadzone przez Kasparo.

Rosnące zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na surowce naturalne powoduje, że ich zasób zmniejsza się z dnia na dzień. Próby ratowania podejmowane przez organizacje ochrony fauny i flory przynoszą coraz większy skutek, jednak to ciągle zbyt mało. Postanowiliśmy, że włączymy nas i Państwa w jakże ważne przedsięwzięcie ratowania naszej planety. Każdy nasz klient otrzymuje certyfikat, który potwierdza, że dzięki niemu możemy zasadzić drzewo z dokładnym określeniem miejsca oraz możliwością obejrzenia nasadzeń. Jeden sprzedany stół to jedno posadzone drzewo.  Naszą przewodnią ideą jest chęć powięk szania terenów zielonych w naszym regionie oraz całym kraju.

  Anna Piotrowiak

  Telefon +48 506 360 362

  kasparo@kasparo.pl

  Kolejowa 175 57-500 Bystrzyca Kłodzka

  Skype: kasparo@kasparo.pl

  facebook instagram pinterest tumblr youtube